Truca'ns 650 056 488
Missioneres de Jesús, Maria i Josep

Atenció al públic

07:00 - 18:00

C/ Pere d’Om, 5

08204 Sabadell

650 056 488 / 93 710 29 90

mjmjsabadell@yahoo.es

Educació

El nostre projecte educatiu

Les Missioneres dirigeixen actualment quatre llars d’infants en tota Espanya. La seva trajectòria en l’educació es trasllada a l’any 1947 quan van obrir la seva primera llar d’infants a Madrid, al barri de Comillas.

El Projecte Educatiu del Centre es centra en l’infant per tal d’aconseguir mitjançant el treball per racons y algunes activitats més planificades, un aprenentatge significatiu en ells que puguin transportar a tots els àmbits que els envolten i aconseguir integrar-los en la societat en la qual vivim. El treball per racons d’aprenentatges es fonamental pel desenvolupament global de cada nen i nena, té en compte les necessitats cognitives, motrius, afectives i socials.

Per aconseguir el nostre principal objectiu, des de l’escola Mare de Déu del Pilar, posem especial èmfasis a:

Junt amb les famílies, garantim que els infants estiguin com a casa, oferint activitats i materials per provocar en ells un aprenentatge intencionat.

Respectem els diferents ritmes individuals dels infants i donem suport i propostes adaptades a les seves possibilitats integrant-los en tot moment.

Basem l’educació en el respecte, la solidaritat, l’amor, la pau i la felicitat per aconseguir adults capaços de conviure en societat.

Ens relacionem a diari amb les famílies per garantir una educació plena per ambdues parts.

DESCOBRINT EL MÓN

(DE 0 A 3 ANYS)

Protagonistes del seu creixement

En l’etapa dels 0 als 3 anys els infants descobreixen tot el que els envolta gràcies als seus sentits. D’aquesta manera, els hem d’estimular en els diferents àmbits de desenvolupament tenint en compte les diferents capacitats.

Progressar en el coneixement i domini del seu cos, en el moviment i la coordinació, tot adonant-se de les seves possibilitats.

Assolir progressivament seguretat afectiva i emocional i anar-se formant una imatge positiva d’ell mateix i dels altres.

Adquirir progressivament hàbits bàsics d’autonomia en accions quotidianes amb seguretat i eficàcia.

Pensar, crear, elaborar explicacions i iniciar-se en les habilitats matemàtiques bàsiques.

Progressar en la comunicació i expressió ajustada als diferents contextos i situacions de comunicació habituals per mitjà de diversos llenguatges.

Observar i explorar l’entorn immediat, natural i físic, amb una actitud de curiositat i respecte i participar, gradualment, en activitats socials i culturals.

Mostrar iniciativa per afrontar situacions de la vida quotidiana, identificant-ne els perills i aprendre a actuar en conseqüència.

Conviure en la diversitat, avançant en la relació amb els altres i en la resolució pacífica dels conflictes.

Comportar-se d’acord amb unes pautes de convivència que el portin cap a una autonomia personal, cap a la col·laboració amb el grup i cap a la integració social.

Els infants aprenen de les seves vivències, de les sensacions que els provoquen les coses gràcies als sentits. Per aquest motiu, oferim situacions atractives amb diversitat de materials per experimentar i despertar la seva curiositat mitjançant la manipulació. La llibertat de manipulació esdevé una experiència única per a cada infant.

PER MÉS INFORMACIÓ, CONTACTA AMB NOSALTRES

Si vols rebre informació sobre cursos, activitats i esdeveniments de l’escola.